Na sal korkori

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Na sal korkori

O Aktiviti

Realiziminen le lovendar khatalo Ministerstvo spravodlivosci ande Slovačiko republika andalo dotačno programos savo presadzinel the podporinel o arakhiben palo manušengre čačipna the slobodi, oj pes te nakeren ňisave formi save diskrimiňinen le manušen oj te nael o...

read more