Sar amen šaj ľikeren

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Sar amen šaj ľikeren

Bipoťinde diňipena

Tumare bipoťinde diňipena pedal ľikeriben vaš vajsave keribena amari organizacijatar, šaj bičhaven pro osobitno diňipnaksero učtos numeros: 6624407076/1111 (IBAN: SK2011110000006624407076), sthodo andre UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.Paľikeras...

read more