Stretnutie partnerov projektu Slovensko bez násilia páchaného na ženách v Prešove, 28. 2. 2017

02.03.2017 | Aktuality, Projekty, Slovensko bez násilia páchaného na ženách

Koncom februára sa na organizačnom stretnutí stretli partneri projektu v zastúpení:
Mgr. A. Sejková, Mgr. N. Fuchsová, Mgr. M. Tverdíková (MyMamy, o.z. , PO),
Mgr. M. Fedáková (WIS, LM),
Ing. I. Stromková, Mgr. P. Rázus a Mgr. J. Beňová (Prešovská rozvojová agentúra).