Výstavu Rod rovná sa rovnosť spestria koncertom Wandererove Segry

13.11.2018 | Aktuality, Projekt na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd, Projekty

Odvtedy, čo ako prvý štát na svete priznal ženám volebné právo Nový Zéland sa toho na poli ženských práv udialo skutočne mnoho. Aj keď ani dnes nie je postavenie žien a postavenie mužov v spoločnosti úplne rovnocenné, dá sa konštatovať, že sa v súčasnosti maj ženy asi najlepšie, ako sa doteraz mali. Ešte stále však platí, že ženám patrí skôr sféra súkromná a mužom sféra verejná.

Výstava Rod rovná sa rovnosť zachytáva snahy občianskeho združenia MyMamy o šírenie myšlienok rodovej rovnosti a nulovej tolerancie násilia a podpory ženských práv prostredníctvom rôznych aktivít pre verejnosť. Touto výstavou otvorí o.z. MyMamy kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorá trvá od 25. 11. – Svetového dňa odstránenia násilia voči ženám do 10. 12. – Medzinárodného dňa ľudských práv. 

Podujatie podporí koncertom aj ženská kapela Wandererove segry, hrajúca živelný i nežný folk rock.

FB event: https://www.facebook.com/events/1127948070707218/

Wandererove Segry: https://www.youtube.com/watch?v=3QMULCzR9mE

Projekt je finančne podporený dotáciou z Ministerstva spravodlivosti na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd.