Zara Kromková z TransFúzie aj o tom, prečo je úžasné byť ženou

24.11.2016 | Aktuality, Projekty, Rodová rovnosť

Pozvanie na druhú z troch rodových čitární občianskeho združenia MyMamy prijala Zara Kromková, jedna z najvýraznejších osobností občianskeho združenia TransFúzia. Už v utorok 29. 11. 2016 o 19:00 porozpráva v prešovskej Christianii aj o tom, prečo je podľa nej úžasné byť ženou. Pozvanie prijala aj Kristína Pavúková Baranová, hovoriť bude o rozdieloch medzi rodom a pohlavím a o tom, ako krajiny a ich štátne legislatívy vnímajú a pristupujú k jedincovi, ktorý má záujem o zmenu pohlavia. 

Nezisková organizácia TransFúzia, v ktorej Zara pôsobí, sa dlhodobo venuje pomoci a posilneniu transrodových osôb, ale aj osvete širokej verejnosti o tejto téme. Veľká časť z nás je totiž ešte stále výrazne konzervatívna a okrem toho, že transrodoví ľudí bývajú zo spoločnosti často vylučovaní, v niektorých kruhoch sú dokonca viktimizovaní, často musia čeliť výsmechu a zlomyseľnosti jednotlivcov, ale aj skupín.

  

Cyklus rodových čitární je jednou z aktivít festivalu FemFest o. z. MyMamy, ktorého najvýraznejších cieľom je podpora rodovej rovnosti. Práve nerovnosť medzi pohlaviami je totiž jednou z hlavných príčin násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch, problému, ktorému sa MyMamy venujú už niekoľko rokov.
Rodové čitárne chcú byť najmä inšpiratívnymi stretnutiami so ženami, ktoré sa predovšetkým vďaka svojej šikovnosti a schopnostiam dostali tam, kde pôsobia aj napriek tomu, že to, že sú a cítia sa byť ženami pre nich mohol byť jeden z hendikepov. Na prvej čitárni hovorila Denisa Havrľová okrem iného aj o tom, s čím sa ako žena – Rómka vo svojom živote – verejnom aj súkromnom stretáva. Tretia, posledná z cyklu rodových čitárni bude venovaná najmä deťom, a konkrétne deťom klientok MyMamy, o.z. Do Bezpečného ženského domu im príde na Mikuláša prečítať úryvky z Lebo musím! , svojej najnovšej knižky pre deti odvážna žena z Prešova, spisovateľka Gabika Futová, ktorá vyhrala boj so zákernou chorobou.