Aktivizmus proti násiliu páchanému na ženách je potrebný 365 dní v roku

29.11.2019 | Projekty

Včerajšie odmietnutie ratifikácie Istanbulského dohovoru našou vládou, ba čo viac – postavenie sa proti tomu, aby k Dohovoru pristúpila Európska únia bez jednohlasného súhlasu všetkých členských štátov, nás ako krajinu vrhá na úroveň krajín tretieho sveta, v ktorých sú beztrestne porušované ľudské práva žien.

V boji o väčšinového voliča – tradicionalistu, ktorý sa už bojí pomaly aj vlastného tieňa, ktorý by mu mohol ukradnúť jeho práva – emigrantov, homosexuálov, jednoducho „tých druhých“ – sa rozhodla naša vláda, ktorú v tomto rozhodnutí plnohubo podporujú i ďalšie skupiny, ktoré by ju po voľbách radi nahradili, však znamená, že nás nič nezaväzuje prijať systémové kroky a opatrenia, vedúce k prevencii násilia páchaného na ženách a k zmierňovaniu jeho dopadov.
Ešte väčším výsmechom ženám, ktoré násilie zažívajú – či už doma, v súkromí alebo v rámci verejného priestoru – v práci, v kaviarni, na ulici – je fakt, že sa vláda toto rozhodnutie rozhodla urobiť v období prebiehajúcej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, do ktorej sa pravidelne zapája viac ako 180 krajín sveta. Sú to obyčajné ženy okolo nás – naše priateľky, kolegyne, dcéry, matky. O mnohých z nich ani nevieme, no vďaka tomuto rozhodnutiu našej prosociálnej vlády, ktorá myslí na dobro svojich občanov, sa im efektívna pomoc bude hľadať ešte o trochu ťažšie.

A preto vás vyzývame – nebuďte ticho, konajte! To, že sa vás aktuálne tento problém netýka ešte neznamená, že nemôžete pomôcť. A niekedy je veľkou pomocou aj obyčajné vyjadrenie podpory, nezľahčovanie témy a upozorňovanie na jej vážnosť. Vyjadrenie nesúhlasu, keď banda populistov útočí cez prizmu strachu a neznalosti na práva polovice obyvateľov tejto krajiny. Zapojte sa aj vy do kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách a bojujte za práva žien aj po jej ukončení. Zapájajte sa do petícii a hlasovaní proti obmedzeniu práva žien rozhodovať o svojom tele, podporujte svojou osobnou účasťou akcie, kde sa hovorí o tak dôležitej rodovej rovnosti, sledujte a pomáhajte organizáciám, ktoré sa venujú či už priamo práci s klientelou alebo výskumno-legislatívnej a PR činnosti v tejto téme. Ukážme im spoločne, že chceme žiť v krajine, ktorá si váži a ktorej záleží na pokojom živote každého jej občana.

Naše združenie organizuje pri príležitosti kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách spolu s Kinom Pocity premietanie filmu Female Pleasure, ktorý sa venuje problematike porušovania ľudských práv žien v rôznych krajinách sveta. Premietanie prebehne v stredu, 11. 12. 2019 od 18:00 v priestoroch klubu Stromoradie a nasledovať bude diskusia s odborníčkami na témy Postavenie žien na Slovensku a Tradícia VS Modernita v téme rodovej rovnosti. Okrem toho sú reálne príbehy našich klientok inštalované vo forme výstavy s názvom Podoby lásky v budove Okresného súdu a na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Teší nás, že nás panie učiteľky zo SOŠ Lipany a zo Súkromného gymnázia DSA pozvali pri príležitosti týchto dní hovoriť ich žiakom o témach rodovej rovnosti, pretože dôsledné vzdelávanie budúcich generácií v ľudsko-právnych témach sa ukazuje ako stále potrebnejšie. Súčasťou kampane je aj zasadanie tímu Partnerstva Multiinštitucionálnej spolupráce, ktorého hlavnou témou bude v budúcom roku tvorba Regionálneho akčného plánu v boji proti násiliu páchanému na ženách na roky 2020 – 2025.

Článok o výstave Podoby lásky si môžete prečítať tu: https://presov.korzar.sme.sk/c/22270136/presovsky-sud-sa-zapojil-do-celosvetovej-kampane.html