Balintovské skupiny

13.01.2013 | Pandorina skrinka, Projekty

Neformálne zoskupenie verejných a neverejných inštitúcií poskytujúcich sociálne služby občanom žijúcim v Prešove. Cieľom je vzájomná informovanosť o aktivitách jednotlivých organizácií, prepojenie služieb, vytvorenie komunikačnej siete v prospech klienta.