Diskusné fóra s expertmi a expertkami

16.01.2013 | Pandorina skrinka, Projekty

V spolupráci s dodávateľom Občianske združenie FENESTRA, Košice boli zorganizované 4 Diskusné fóra /workshopy s expertkami na sledovanú oblasť, ktoré reprezentujú ženské organizácie pôsobiace na Slovensku, príklady dobrej praxe a pod. Každé stretnutie má samostatnú tému, ktorej výstupy sú prenášané na A3.1 – stretnutia expertnej skupiny Prešovského kraja a taktiež aj do vzdelávacej aktivity A3.4. Témy sa týkajú legislatívy – návrhy a zmeny, aplikácia európskych nariadení do legislatívy SR; kompetencií a zodpovednosti organizácií; financovania sociálnych služieb; ľudskoprávnej roviny a hlavne zosieťovania. Workshopov sa zúčastnili zástupkyne OZ Fenestra z Košíc, OZ Žena v tiesni z Martina, neformálna skupina za Poprad, Možnosť voľby z Bratislavy.