Foto_ Kde ženy vládnou

05.12.2018 | Aktuality, Projekt na podporu rodovej rovnosti, Projekty

Vo štvrtok podvečer, 29. 11. 2018, sme sa v príjemnom prostredí kaviarne Christiania stretli so spisovateľkou, cestovateľkou a antropologičkou Kateřinou Karáskovou pri prezentácii jej publikácie o etnikách silných žien s názvom Kde ženy vládnou.
Večer to bol nielen veľmi príjemný, ale aj prínosný, mnohým z nás sa už publikácia vyníma aj v domácej knižnici…
Prikladáme niekoľko fotografií pre ilustráciu atmosféry.