Koniec roka v BŽD

20.01.2021 | Aktuality, Projekty, Žiť bez násilia

Divný a dúfajme, že skutočne neopakovateľný rok 2020 sme ukončili v našom Bezpečnom ženskom dome veľkým prekvapením. Od roku 2015 sme sa stále s našim tímom a množstvom štedrých darcov – firiem a jednotlivcov, snažili pripraviť pre naše ženy a ich deti pekné Vianoce. Nikdy sme za to nečakali prejavy vďaky, chápali sme to ako prirodzenú súčasť nášho poslania. Rok 2020 bol aj v tomto iný. Nádherné prekvapenie v podobe hranej rozprávky, tanca a spevu, pripravili naše ubytované klientky spolu so svojimi deťmi pre tím MyMamy. A takto dojímavo sa začali naše vianočné sviatky…

Aj keď to bol ťažký rok prežili sme ho pri pomerne stabilnom zabezpečení personálnych i prevádzkových nákladov v našej práci. Ďakujeme!