Poradenské centrum pre ženy ohrozené násilím, zažívajúce násilie a ich deti

30.04.2017 | Aktuality, Projekty, Ženy ženám

Viac info na strane 9: https://issuu.com/regionpress.liptovsko/docs/li1715