Výsledky a indikátory výsledkov projektu

28.04.2017 | Aktuality, Projekty, Slovensko bez násilia páchaného na ženách

• Zabezpečenie personálnej kapacity poradenského centra MyMamy

-Počet sociálnych pracovníčok ( pre deti): 5
-Počet sociálnych pracovníčok ( pre klientky): 3
-Počet odborných pracovníčok na ŠS: 4

• Zabezpečenie personálnej kapacity poradenského centra Slniečko

-Počet sociálnych pracovníčok ( pre deti): 2
-Počet sociálnych pracovníčok ( pre klientky):
-Počet odborných pracovníčok na ŠS: 4

• Zabezpečenie personálnej kapacity poradenského centra WIS 

-Počet sociálnych pracovníčok ( pre deti): 2
-Počet sociálnych pracovníčok ( pre klientky): 4
-Počet odborných pracovníčok na ŠS: 3

• Dopad aktivít projektu
Zvýšenie povedomia verejnosti o problematike domáceho násilia v cieľovom regióne/lokalite (o 35{0ed4aa5055ccf2c7210e388d21e4f1963c3ffcb3965bd943e124cf4ebebd5566})
Jednou z najvýraznejších aktivít projektu bola informačná kampaň, ktorá zvýšila povedomie verejnosti o problematike domáceho násilia hmatateľným spôsobom. Kampane – informačno-vzdelávacie stretnutia na stredných školách v PO, NR, LM, okrúhle stoly, beh na vysokých podpätkoch, divadelné predstavenie, články, výstava, konferencia, letáky 1 a 2, reportáže v médiách ( obdobie 08/2015 -4/2017) zvýšili intenzitu komunikácie s laickou a odbornou verejnosťou vo všetkých troch okresoch, dostupnoť k informáciám o téme a k službám. 

Zlepšenie informovanosti osôb z rizikového prostredia (o 40{0ed4aa5055ccf2c7210e388d21e4f1963c3ffcb3965bd943e124cf4ebebd5566})
Všetkých PR kampaní sa zúčastnili aj naše klientky so svojimi rodinnými príslušníkmi, ako i ďalšie organizácie pracujúce s rizikovými cieľovými skupinami z okresov Prešov, Nitra a Liptovský Mikuláš. Výber škôl pri vzdelávaní bol zameraný na odborné školy s vysokým {0ed4aa5055ccf2c7210e388d21e4f1963c3ffcb3965bd943e124cf4ebebd5566} zastúpením študentov a študentiek žijúcich na vidieku. V čase realizácie projektu sme zvýšili spoluprácu s terénnymi sociálnymi pracovníkmi v okresoch PO, NR a LM, aby sme zlepšili informovanosť o poskytovaných službách pre ženy zažívajúce násilie.

• Zlepšenie informovanosti verejnosti prostredníctvom mediálnych nástrojov
Počet osôb na divadelnom predstavení (500)
Na 3 divadelných predstaveniach sa zúčastnilo 500 divákov. V Nitre sa zúčastnilo najviac divákov (až 300 osôb), išlo najmä o študentov zo spolupracujúcich škôl, kde boli realizované ankety. 

Počet informačných happeningov pre verejnosť (6)
Beh na vysokých opätkoch a divadelné predstavenie boli realizované v Prešove, Liptovskom Mikuláši a Nitre. Okrem toho boli realizované info stretnutia na školách s priebehom Ankety 1 – začiatok projektu a Ankety 2 – koniec projektu ( porovnanie informovanosti). Aktivity prebehli vo všetkých 3-och okresoch. Pre odbornú verejnosť boli zorganizované Okrúhle stoly so spolupracujúcimi inštitúciami v jednotlivých okresoch a krajoch. V Prešove bola zrealizovaná medzinárodná výstava „Ženské práva“ v rámci Medzinárodného dňa ľudských práv a kampane – 16 dní aktivizmu boja proti násiliu – 12/2016. V 3/2017 bola zrealizovaná záverečná konferencia v Prešove k ukončeniu projektu. 

Počet osôb z laickej verejnosti (spolu 1100)
Informačné kampane zaujali širokú verejnosť, počet osôb je odhadom prijímateľa a partnerov 1 a 2 projektu na základe fotodokumentácie, resp. prezenčných listín, anketových lístkov, reakcií na facebooku.