Rodová čitáreň: Gabika Futová rozžiarila tváre detí aj dospelých

14.12.2016 | Aktuality, Projekty, Rodová rovnosť

Posledná, tretia rodová čitáreň sa konala na Mikuláša, 6. decembra 2016 od 17-tej v Christianii.

Deti, ale aj ich rodičia napäto počúvali príbehy zo života malého Olivera, ktorého mamka je spisovateľkou. Autorka knižky príbehov malého Olivera s názvom Lebo musím! Gabika Futová rozžiarila očká všetkých zúčastnených. Deti napäto počúvali a rodičia za svojimi ratolesťami v ničom nezaostávali… Až nám všetkým bolo ľúto, že aj tento príjemný večer musel skončiť.