Zapojte sa do výtvarnej súťaže „Rodová rovnosť, či rovnakosť?“

17.09.2018 | Aktuality, Projekt na podporu rodovej rovnosti, Projekty

Zapojte sa s nami do výtvarnej súťaže!

Okrem toho, že si zmeriate sily s ďalšími kreatívcami, podporíte myšlienku rodovej rovnosti a nulovej tolerancie násilia páchaného na ženách, budú vaše práce spolu s ďalšími najlepšími zvečnené v našich publikáciách a na propagačných predmetoch.

Téma: „Rodová rovnosť, či rovnakosť?“
Kategórie: 1. kategória – žiaci do 15 rokov
                 2. kategória – študenti nad 15 rokov

Technika: kresba, maľba, grafika, kombinovaná technika, modelovanie
Trvanie súťaže: september – 19. 11. 2018

Svoje práce nám doručujte poštou alebo osobne na adresu Jánošíkova 70, 080 01 Prešov.

 

Nazdávame sa, že myšlienku rodovej rovnosti je dôležité šíriť rôznymi spôsobmi, pretože práve rodová nerovnosť je príčinou tak vážneho porušovania ľudských práv, akým je násilie páchané na ženách. Výtvarné umenie je pre mnohých ľudí spôsobom zdieľania a prijímania myšlienok a informácií. Dokáže zaujať, dojať, prinútiť sa zamyslieť nad zobrazovanou témou, zanecháva v recipientovi stopu častokrát omnoho silnejšiu ako opakované príbehy. Práve preto sme sa rozhodli pokúsiť sa cez toto umenie objaviť ďalšiu z ciest k širokej verejnosti, ale aj každému jedincovi zvlášť v boji proti následkom rodovej nerovnosti.

Projekt je finančne podporený dotáciou z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na rozvoj rodovej rovnosti.