Záverečná konferencia: Projekt Slovensko bez násilia páchaného na ženách spojil organizácie pomáhajúce ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch

11.04.2017 | Aktuality, Projekty, Slovensko bez násilia páchaného na ženách

Občianske združenie MyMamy, ktoré vďaka grantu z Nórskeho kráľovstva zriadilo na území Prešovského samosprávneho kraja prvý bezpečný ženský dom pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti, realizovalo od augusta 2015 aj ďalší projekt s finančnou podporou nórskeho finančného mechanizmu. Projekt Slovensko bez násilia páchaného na ženách v sebe zastrešoval aktivity, ktoré realizovali paralelne aj partnerské organizácie – nezisková organizácia Slniečko z Nitry a Women Institute Slovakia z Liptovského Mikuláša. Záverečná konferencia, informujúca o výsledkoch projektu, prebehla v piatok 7. apríla 2017 v popoludňajších hodinách v areáli Prešovskej univerzity.
Konferenciu otvorila svojim príspevkom Nicole Fuchsová z o.z. MyMamy, ktorá projekt zastrešovala aj manažérsky. Informovala o jeho cieľoch – podporiť existujúce poradenské centrá a zabezpečiť ich udržateľnosť, zlepšiť komplexný medzisektorový prístup k riešeniu a eliminácii násilia páchaného na ženách a pripraviť mediálnu kampaň, ktorá by o tejto téme informovala širokú verejnosť. V príspevku sa ďalej podrobnejšie venovala výsledkom jednej z realizovaných aktivít – dotazníku informovanosti, ktorý všetky 3 poradenské centrá realizovali na stredných školách na území svojho pôsobenia. Jeho cieľom bolo zistiť mieru informovanosti o tejto téme medzi stredoškolákmi ako skupinou ľudí, ktorí si budú už onedlho vyberať svojich životných partnerov. Práve dostatok informácií o násilí a jeho možných znakoch je tou najlepšou prevenciou.
S príspevkom o poradenstve pre odsúdené ženy, ktoré zažívali násilie v párových vzťahoch vystúpila Zuzana Grossová z partnerskej organizácie Women Institute Slovakia z Liptovského Mikuláša. O tom, ako funguje poradenské centrum CSS Anima z Liptovského Mikuláša informovala vo svojom príspevku Tatiana Poliaková. CSS Anima síce nefiguruje ako partner tohto projektu, no združenie MyMamy s ňou partnersky spolupracuje na inom projekte, tiež zastrešenom prostredníctvom NFM. Tak, ako v predpoludňajšej konferencii ku projektu Bezpečného ženského domu MyMamy, aj popoludní vystúpil i Andrej Kuruc z Koordinačno-metodického centra pre domáce a rodovo podmienené násilie. V popoludňajšom bloku sa venoval aktivitám zameraným na prevenciu násilia páchaného na ženách. Ako posledný vystúpil s príspevkom Peter Rázus z Prešovskej rozvojovej agentúry, ktorý zúčastneným objasnil informačnú kampaň k projektu a prostredníctvom fotografií sprítomnil aj infotainmentovú kampaň, ktorá projekt sprevádzala. Prešovská rozvojová agentúra figurovala v projekte ako partner, zastrešujúci práve zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o téme násilia páchaného na ženách.