Pandorina skrinka

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Pandorina skrinka

Balintovské skupiny

Neformálne zoskupenie verejných a neverejných inštitúcií poskytujúcich sociálne služby občanom žijúcim v Prešove. Cieľom je vzájomná informovanosť o aktivitách jednotlivých organizácií, prepojenie služieb, vytvorenie komunikačnej siete v prospech...

Zobraziť viac

Publicita – Korzár

Korzár 10.6.2011 Fem Fest chce upozorniť na násilie páchané v párových vzťahoch PREŠOV. Otvorením výstavy Umlčané svedkyne sa začal dnes v Prešove 1. ročník podujatia Fem Fest, ktorého cieľom je upozorniť na problematiku násilia páchaného na ženách v párových...

Zobraziť viac

Film – Pandorina skrinka

Dokumentárny film Pandorina skrinka - Pomôžeme vám nadýchnuť sa realizovalo OZ MyMamy so zámerom, aby novým spôsobom oslovilo, vzdelávalo, informovalo verejnosť o téme násilia a možnostiach jeho eliminácie. Film sa využíva aj v rámci preventívnych aktivít na SŠ v...

Zobraziť viac

Klub žien

Pilotné overovanie novej formy výmeny informácií medzi klientkami OZ MyMamy, odborníkmi spolupracujúcich organizácií, zástupcami verejnosti (dobrovoľníčkami) a osobami žijúcimi v rizikovom prostredí. Pozvánky z uplynulých stretnutí a fotografie zo stretnutia, ktoré...

Zobraziť viac