Pandorina skrinka

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Pandorina skrinka

FemFest

OZ MyMamy ako organizácia, ktorá poskytuje podporu a pomoc ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch, tiež usilujúca sa o presadenie systémových zmien, aby si ženy mohli uplatňovať svoje ľudské práva, usporiadalo v meste Prešov v dňoch 10. až 16. júna 2011...

Zobraziť viac

Vzdelávanie expertov a expertiek

Kurz bol navrhnutý ako prirodzené pokračovanie súvisiacich aktivít A3.1 a A3.4. Do kurzu boli zaradení zástupcovia inštitúcií PZ SR - obvodné pracoviská, vyšetrovatelia, MsÚ Prešov - odbor sociálnych vecí, Úrad PSK- odbor sociálnych služieb, ÚPSVaR Prešov - odbor...

Zobraziť viac

Diskusie na školách

Diskusné fóra realizovalo OZ MyMamy na SŠ a VŠ v Prešove a so ženami žijúcimi vo vidieckych oblastiach. Témou stretnutí bolo domáce násilie. Pri tejto príležitosti bola vytvorená metodická príručka pre pedagógov SŠ: "Ako nezažiť násilie vo...

Zobraziť viac

Výzva

Vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti, OZ MyMamy prináša zaujímavú ponuku pre všetkých študentov a študentky, ktorí/é radi fotia. Zapojte sa, pravidlá sú jednoduché, Vašej tvorivosti a fantázií sa medze nekladú! Stačí, ak do 06.06.2011 zašlete Vašu...

Zobraziť viac

Návrh štruktúr a databázy

1. Využitie IKT a existujúcich databáz (internet, existujúce databázy PSI Šariš, Mesta Prešov v súvislosti s Komunitným plánom, databáza Synapsie, registrované a akreditované spoločnosti na Slovensku, doterajší spolupracovníci so združením, odporúčané kontakty a...

Zobraziť viac

Záverečná konferencia

POZVÁNKA A PROGRAM KONERENCIE Pozývame Vás na prezentáciu výstupov z aktivít v rámci implementácie projektu Pandorina skrinka.Konferencia sa uskutoční 13. 12. 2011 v Hoteli Senátor, v čase 9.30 - 13.00 hod Program konferencie:9:30 - 10:00 Registrácia10:00 -...

Zobraziť viac

OZ MyMamy v akcii

V Prešove v roku 2000 vzniklo OZ Záujmové združenie žien MYMAMY, ktoré neskôr na základe potrieb žien žijúcich v tomto regióne založilo Materské centrum a v roku 2003 Krízové centrum, poskytujúce bezpečný priestor pre ženy. Dnes združenie poskytuje poradenstvo...

Zobraziť viac

Expertná skupina

Stretnutia odborníkov z inštitúcií, ktoré riešia útoky a násilné činy na ženách a ich deťoch, definovanie problémov pri implementácii zákonov, prepojenosť inštitúcií, kompetencie, financovanie služieb, vzdelávanie personálu a pod. Pozvánka na stretnutie expertnej...

Zobraziť viac

Info o projekte

[STRONG][Názov prijímateľa:][STRONG] Záujmové združenie žien MYMAMY[STRONG][Názov projektu:][STRONG] Pandorina skrinka[STRONG][Názov Operačného programu:][STRONG] Zamestnanosť a sociálna inklúzia[STRONG][Výzva: OP ZaSI – FSR – 2008/2.1/02][STRONG]Miesto realizácie...

Zobraziť viac