Slovensko bez násilia páchaného na ženách

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Slovensko bez násilia páchaného na ženách

PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR

Zverejňujeme projektovú zmluvu na realizáciu projektu v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Zmluva v prílohe: http://www.crz.gov.sk/index.php? ID=2033417&l=sk

Zobraziť viac