Slovensko bez násilia páchaného na ženách

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Slovensko bez násilia páchaného na ženách

Dodatok č. 3 k Projektovej zmluve na realizáciu projektu v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR

Zverejňujeme Dodatok č. 3 k Projektovej zmluve na realizáciu projektu v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Dodatok v prílohe:http://www.crz.gov.sk/index.php?...

Zobraziť viac

Prešov: Témou okrúhleho stola bola „Multiinštitucionálna spolupráca v Prešovskom kraji v oblasti násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch“

Hlavnými témami okrúhleho stola v Prešove boli tieto okruhy: -Regionálny akčný plán prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách v Prešovskom kraji -Krízový intervenčný tím -Návrhy na zlepšenie multidisciplinárnej spolupráce 1. Regionálny akčný plán prevencie a...

Zobraziť viac

Politický utečenec z Bangládeša Arifur Rahman hovoril o výstave Ženské práva aj na Okrúhlom stole v Prešove

Arifur Rahman, politický utečenec, ktorý bol za svoj systém kritizujúci kreslený vtip vyhlásený za nepriateľa islamského náboženstva vystavoval v rámci projektu Slovensko bez násilia páchaného na ženách v prešovskom centre nezávislej kultúry, vo Wave. Aj napriek tomu,...

Zobraziť viac

Dodatok č. 2 k Projektovej zmluve na realizáciu projektu v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Zverejňujeme Dodatok č. 2 k Projektovej zmluve na realizáciu projektu v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Dodatok v prílohe:http://www.crz.gov.sk/index.php?...

Zobraziť viac