Slovensko bez násilia páchaného na ženách

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Slovensko bez násilia páchaného na ženách

Dodatok č. 1 k Projektovej zmluve na realizáciu projektu v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR

Zverejňujeme Dodatok č. 1 k Projektovej zmluve na realizáciu projektu v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Dodatok v prílohe:http://www.crz.gov.sk/index.php?...

Zobraziť viac

Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na „Zabezpečenie procesov verejného obstarávania vrátane konzultačnej a poradenskej činnosti pre projekt „Slovensko bez násilia páchaného na ženách“

Zabezpečenie procesov verejného obstarávania vrátane konzultačnej a poradenskej činnosti pre projekt „Slovensko bez násilia páchaného na ženách“.Dokument v prílohe. vyzva__na_predkladanie_ponuk_mymamy_-_kopiaStiahnuť

Zobraziť viac