Slovensko bez násilia páchaného na ženách

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Slovensko bez násilia páchaného na ženách

Záverečná konferencia k programu SK09 „Domáce a rodovo podmienené násilie“ sa uskutoční v polovici júna, súčasťou programu je aj návšteva BŽD MyMamy

Veľmi rady by sme sa s Vami podelili o potešujúcu info. Súčasťou Záverečnej konferencie k programu SK09 „Domáce a rodovo podmienené násilie“ organizovanej Úradom vlády SR bude aj návšteva nášho projektu Slovensko bez násilia páchaného na ženách. Konferencia sa...

Zobraziť viac

Záverečná konferencia: Projekt Slovensko bez násilia páchaného na ženách spojil organizácie pomáhajúce ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch

Občianske združenie MyMamy, ktoré vďaka grantu z Nórskeho kráľovstva zriadilo na území Prešovského samosprávneho kraja prvý bezpečný ženský dom pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti, realizovalo od augusta 2015 aj ďalší projekt s finančnou...

Zobraziť viac

Metodická príručka: Malý učiteľov sprievodca alebo Malá učiteľkina sprievodkyňa

Súčasťou projektu je aj dotlač brožúr Rod rovná sa rovnosť – metodickej príručky a pracovných listov na zvyšovanie princípov rodovej rovnosti. Tieto materiály budú distribuované napríklad do škôl, s ktorými partneri spolupracujú na preventívnych aktivitách.     ...

Zobraziť viac