V centre záujmu deti a mládež

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

V centre záujmu deti a mládež