Žiť bez násilia

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Žiť bez násilia

Projekt Žiť bez násilia sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 491 339,52 €, spolufinancovaný z 95% zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ. Hlavným cieľom projektu je rozvíjať služby a opatrenia pre ženy – obete násilia v Prešovskom samosprávnom kraji. MyMamy je je jedinou prijímajúcou organizáciou tohto grantu. Trvanie projektu: január 2019 – december 2022