Ženské práva sú predsa ľudské práva, hovorí celosvetová kampaň

18.12.2018 | Projekt na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd, Projekty

Celý článok dostupný na strane 7

„Ženské práva sú predsa ľudské práva, hovorí celosvetová kampaň“ – strana 7