Rôzne cesty k rovnosti

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Sleduj projekt tu →

Rôzne cesty k rovnosti

Projekt Rôzne cesty k rovnosti je realizovaný s finančnou podporou Nórskeho finančného mechanizmu v rámci dotačného programu na Zvýšené porozumenie rodovej rovnosti, Realizované opatrenia zamerané na vzdelávacie aktivity a aktivity zvyšujúce povedomie v oblasti rodovej rovnosti. Finančný príspevok v hodnote 179 730,90 € je zameraný na preventívne a vzdelávacie aktivity na základných a stredných školách najmä na území Prešovského samosprávneho kraja a na realizáciu dvoch infotainmentových kampaní – FemFest a 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Partneri porjektu sú Žena v tiesni, esFem a Prerag. Realizované v období 2021-2024. Projekt bol navýšený o sumu 36 420, čiže aktuálny grant predstavuje 216 150 €.